Varför behöver man varumärkesskydd?

Genom att använda sig av varumärkesskydd så säkerställer man att sitt eget varumärke är skyddat, så att ingen annan kan använda det för att göra reklam eller marknadsföra en annan produkt. Ett varumärke är ett företags, tjänsts eller produkts ansikte utåt, vilket man så klart inte vill ska presentera någon annan produkt. Genom att man har ensamrätt så kan ingen annan tillämpa varumärket, vilket kallas för varumärkesintrång.

Vad händer om man använder någon annans varumärke?
Om man väljer att använda någon annans varumärke, utan tillåtelse, för att marknadsföra eller göra reklam för sin egen produkt, tjänst eller service så begår man ett så kallat varumärkesintrång. Detta är mycket allvarligt eftersom varumärkesskyddet ger en ensamrätt över varumärket. Det kan med andra ord leda till allvarliga påföljder så som juridiska problem, domstol, böter och fängelse. Vilket sorts straff man får beror på till vilken grad man kopierat varumärket.

Men vad är egentligen ett varumärke?
Ett varumärke är inte själva produkten eller tjänsten som man säljer, utan själva symbolen eller benämningen som symboliserar det man erbjuder. Rent kommersiellt så har varumärket stor betydelse för om produkten kommer har god framgång eller inte. Det bästa är att lyckas med att göra så att konsumenten identifierar sig med varumärket och på så sätt alltid vill återkomma till just det varumärket. Observera dock att ett varumärkesskydd inte är desamma som patent.

Viktigt med varumärkesskydd

En slogan, logga, reklamjingel och företagsmaskot är alla olika varianter av varumärken. Varumärken symboliserar antingen hela företag eller en enskild produkt, och är det som kunder lägger på minnet och associerar med ett visst företag. Det är varumärket som säljer produkten, och i slutändan är det också till stor del varumärket som hjälper eller stjälper försäljningen av den tjänst eller produkt det gäller. Ett unikt varumärke är essentiellt både för nystartade och mer erfarna företag, då det hjälper till med att ge ett starkt fotfäste bland konkurrenterna.

Därför behöver man skydda sitt varumärke
Eftersom varumärket är en oerhört viktig del av ett företags image, och oumbärlig i marknadsföringssammanhang, är det av stor vikt att man skyddar sitt varumärke. Med ett varumärkesskydd förhindras att andra företag utnyttjar ens varumärke, genom att till exempel skapa ett eget som är mycket likt det första. Ett liknande varumärke kan leda till att ett konkurrerande företag attraherar det ursprungliga företagets kunder, vilket leder till sämre försäljning och långsiktigt kanske till och med nedskärningar.

Så går man tillväga
För att skydda sitt varumärke i Sverige, måste en ansökan skickas in till Patent- och registreringsverket. Det är viktigt att vara väldigt noga vid ansökan, så att man inte glömmer några detaljer, eftersom varumärkesskyddet endast gäller de tjänster och varor som man registrerat sitt varumärke för. Skulle man då glömma att registrera varumärkesskydd för en av sina varor, har andra företag laglig rätt att lansera ett liknande varumärke, och därmed roffa åt sig många kunder.

Eftersom det är av oerhört stor vikt att alla blanketter blir korrekt ifyllda, vilket är både kunskaps- och tidskrävande, kan det vara lämpligt att ta hjälp av exempelvis http://bjerken.se/se/ för att vara helt säker på att få det allra bästa varumärkesskyddet.